oktober 2006

GenerativeComponents

Hoewel de software nog steeds alleen als beta-software beschikbaar is begint GenerativeComponents zijn vleugels steeds meer uit te slaan. Deze nieuwe techniek voor parametrisch ontwerpen werd al met succes toegepast in enkele bekende gebouwen en […]

oktober 2007

GenerativeComponents – concreet voorbeeld

Inleiding
Al eerder heb ik in een artikel in CADmagazine de globale werking van GenerativeComponents beschreven. Toch is de werking van GenerativeComponents het beste te beschrijven aan de hand van een concreet voorbeeld. In dit artikel […]

GenerativeComponents tutorial

Inleiding
Deze beschrijving van het aanmaken van een transactionscript voor GenerativeComponents is een vrije interpretatie op basis van een voorbeeldscript van Axel Kilian, een van de “early adapters” van GenerativeComponents.
Het bevat een stapsgewijze uitleg van uit […]

Autodesk Vault documentbeheersysteem

Het documentbeheersysteem AutoDesk Vault krijgt te weinig aandacht en heeft een aantal no-nonse mogelijkheden die elke AutoCAD gebruiker zou moeten aanspreken.
Daarom even een kleine opfrissing van het geheugen.

Inleiding
Documentbeheersystemen zijn hot. Iedere rechtgeaarde PC-gebruiker realiseert […]