Projectomschrijving

WBE (WaterleidingBedrijf Europoort) verzorgt in de regio Rotterdam de beschikbaarheid van drinkwater voor privehuishoudens en bedrijven. Het drinkwater wordt daartoe in grote bassins opgeslagen en op zuiverheid getest, cq. gezuiverd. De daarvoor benodigde zuiverings- en opslag-installaties, die op een drietal plaatsen in de regio gevestigd zijn, hebben continu behoefte aan onderhoud, uitbreiding en vernieuwing. De facilitaire afdeling van WBE maakt daarvoor gebruik van gespecialiseerde Ingenieursburos die de wijzigingen in CADbestanden en databases (van componenten en installaties) verwerken en bijhouden. Aangezien van meerdere ingenieursburo’s van uiteenlopende omvang en specialiteitsnivo’s gebruik gemaakt wordt, is de borging van de uniformiteit van de aangeleverde bestanden van groot belang. WBE stelt daarvoor een eigen CADbibliotheek aan de toeleveranciers ter beschikking en heeft eigen tekenvoorschriften voor dit tekenwerk opgesteld.

Technische ondersteuning bestond uit het uitwerken van het onderhoud van zowel de tekenvoorschriften als de bibliotheken, en uit het uitwerken van een controlesysteem voor binnenkomend tekenwerk, waarbij ook de verwerking van technische data in de bedrijfsdatabases verzorgd moest worden

WaterleidingBedrijf-Europoort-schema