Projectomschrijving

De afdeling Informatie&Automatisering van de gemeente Tilburg heeft voor de dienst Openbare Werken een werkplan voor de invoering van een Tekeningbeheersysteem opgesteld. De aansluiting van dit werkplan bij het bestaande documentbeheersysteem en de bestaande CADapplicaties hebben bij de implementatie van dit werkplan een belangrijke rol gespeeld.

Projectleiding bestond uit het coordineren van de werkzaamheden van de stuurgroep, het verzorgen van de nodige managementrapportages, het verzorgen van informatiebijeenkomsten en algemene voorlichting over het project, het instrueren en bewaken van de werkzaamheden die in het kader van het project door de leverancier verzorgd werden en het bewaken van de algemene voortgang. Bijzondere aandacht kregen daarbij het testtraject in de pilotfase en de uiteindelijke omschakeling naar het nieuwe tekeningbeheersysteem (dwz. de conversie en de beschikbaarheid van data op het uur U). Momenteel wordt beheerorganisatie in personele en procedurele zin uitgewerkt.

Til2