Projectomschrijving

De dienst Openbare Werken van de gemeente Groningen heeft voor BOR (Beheer Openbare Ruimte) gekozen voor een integraal GIS-systeem, waarbij de topografische en objectgerichte (LKI) basisinformatie van de stad uitgebreid wordt met een beheersysteem dat Groenbeheer, Beheer van Wegen en Rioolbeheer mogelijk maakt, en op korte termijn uitgebreid zal worden met het beheer van Openbare Verlichting, Speelvoorzieningen en Verkeersregulatievoorzieningen.

Projectleiding bestond uit het opstellen van een gedetailleerd werkplan, ondersteuning van de afdeling waar de pilots uitgevoerd werden, opzet van een intern ondersteuningssyteem voor inhoudelijke kennis van het systeem (helpdesk en werkprocedures), ondersteuning bij diverse haalbaarheidsanalyses en bepaling van reele tijdlijnen bij de invoering en bewaking van verslaglegging en rapportage aan het management.

Vervolgprojecten en verdere invulling van de ondersteuning op lokatie en op afstand zijn momenteel in voorbereiding.

GRO2