Projectomschrijving

DGW&T (Dienst Gebouwen Werken en Terreinen) is het Ingenieursburo van het Ministerie van Defensie, en houdt zich bezg met nieuwbouw, verbouw, onderhoud en beheer van alle defensieobjecten. Dit betreft zowel bouwkundige, installatietechnische, civieltechnische en milieutechnische aspecten als ook vastgoedbeheer en beheer van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. De inzet van CAD hoort daarbij tot het primaire werkproces.

De invulling van management en beheer van CAD bestaat onder andere uit:

  • het opstellen van bedrijfsbrede werkafspraken rondom het gebruik van CAD zodat interne uitwisseling vlekkeloos verloopt
  • het opstellen van werkafspraken rondom CAD mbt het werk van toeleveranciers en afnemers
  • het opstellen van procedures en beheersystemen rondom de innovatie van het CADsysteem (gebruikersoverleg, Controlboard voor wijzigingen en aanpassingen ed.)
  • het opstellen van procedures en werkplannen bij het invoeren van nieuwe en aanvullende CADsystemen (nieuwe versies en applicaties)
  • het bewaken en verzorgen van contacten met softwareleveranciers en dienstenafnemers en het voorbereiden van contractafspraken
  • het (mede) opstellen van budgetten en uitwerken van werkplannen mbt. aanschaf en opleidingen

het inrichten en ondersteunen van een (interne) CADhelpdesk

DGW&T-2 DGW&T-3

DGW&T-4   DGW&T-1

DGW&T-5