Projectomschrijving

BRO Adviesburo voor Ruimtelijke Ordening en Milieu verzorgt veel specifiek gerichte onderzoeken en bijbehorend tekenwerk. In het gebruikte CADsysteem is dan ook een groot deel maatwerk aanwezig dat met elke opdracht steeds opnieuw gebruikt kan worden, cq, voor deze opdracht aangepast of uitgebreid moet worden. Het beheer van de zo ontstane pluriforme CADomgeving (die zich in enkele gevallen ook nog uitstrekt tot meerdere CADprogramma’s) is een complexe zaak. De regelmatig wijzigende instellingen en functionaliteiten maken het reproduceren van de juiste uitgangssituatie van een project dat in het verleden gerealiseerd is en nu een vervolg nodig heeft een bewerkelijke zaak. Ook de bijbehorende kennisoverdracht aan nieuwe medewerkers is daarbij een belangrijk aspect.

Technische ondersteuning bestond uit het uitwerken van een ‘kennisconsolidatiesysteem’ voor CAD waarbij de de instellingen per ‘project’ gedocumenteerd worden en in her-installatie-routines ondergebracht worden. Algemene kennis over dit maatwerkdeel en het totale raamwerk van BRO-CAD waarin dit past zijn eveneens opgenomen in de documentatie. De documentatie is modulair opgebouwd zodat uitbreiding en actualisering eenvoudig mogelijk is.

Bro2

Bro3

Bro4