Autodesk Vault documentbeheersysteem

Het documentbeheersysteem AutoDesk Vault krijgt te weinig aandacht en heeft een aantal no-nonse mogelijkheden die elke AutoCAD gebruiker zou moeten aanspreken.
Daarom even een kleine opfrissing van het geheugen.

Inleiding
Documentbeheersystemen zijn hot. Iedere rechtgeaarde PC-gebruiker realiseert zich langzaam dat het zoeken in die grote hoop bestanden wel eens erg lang kan duren en erg vervelend kan […]

GenerativeComponents tutorial

Inleiding
Deze beschrijving van het aanmaken van een transactionscript voor GenerativeComponents is een vrije interpretatie op basis van een voorbeeldscript van Axel Kilian, een van de “early adapters” van GenerativeComponents.
Het bevat een stapsgewijze uitleg van uit te voeren handelingen en aandachtspunten daarbij. De tekst is gebaseerd op het gebruik van GenerativeComponents.software versie 08.09.04.73 met MicroStation 08.09.04.51 […]

GenerativeComponents – concreet voorbeeld

Inleiding
Al eerder heb ik in een artikel in CADmagazine de globale werking van GenerativeComponents beschreven. Toch is de werking van GenerativeComponents het beste te beschrijven aan de hand van een concreet voorbeeld. In dit artikel volgt dan ook de beschrijving van een uitgewerkt voorbeeld. Meer gedetailleerde instructies en aanwijzingen – om zelf met de software […]

GenerativeComponents

Hoewel de software nog steeds alleen als beta-software beschikbaar is begint GenerativeComponents zijn vleugels steeds meer uit te slaan. Deze nieuwe techniek voor parametrisch ontwerpen werd al met succes toegepast in enkele bekende gebouwen en biedt veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van ontwerp-alternatieven.
Naar verwachting zal deze nieuwe techniek toegepast worden in alle ontwerpsoftware van […]