CAD-software moet voor alle betrokkenen bijdragen aan een beter werkproces,
met de klant centraal

3-stappen aanpak van Studio4D

CAD-problemen pakken we in 3 stappen aan. Vooraf bepalen we de scope van uw CAD-probleem. We stemmen de behoeftes van gebruikers, systeembeheer en management onderling af en stellen daarbij uw klant centraal. Stap 2 is een quick-fix zodat iedereen in uw organisatie snel weer verder kan. Als laatste stap implementeren we vaste procedures en optimaliseren we uw workflow. Uw CAD-systeem is nu een waardevolle bijdrage aan uw werkprocessen.

Onze 3 stappen segmenteren uw probleem en bieden u inzicht wat diverse behoeftes betekenen voor hardware, software, training, planning en budget. U kunt zo de juiste beslissing nemen voor uw mensen en uw organisatie.

CAD-software-3-stappen-oplossing