Hoewel de software nog steeds alleen als beta-software beschikbaar is begint GenerativeComponents zijn vleugels steeds meer uit te slaan. Deze nieuwe techniek voor parametrisch ontwerpen werd al met succes toegepast in enkele bekende gebouwen en biedt veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van ontwerp-alternatieven.
Naar verwachting zal deze nieuwe techniek toegepast worden in alle ontwerpsoftware van […]